Merkezi Isıtma Sistemleri

Merkezi Isıtma Sistemi Nedir?

Bir merkeze bağlanmış olan ısıtma enerjisinin dairelere aktarılmasını sağlayan sisteme merkezi ısıtma sistemi deniyor.Genellikle apartman veya kamu binalarında kullanılır.

Apartmanlarda; Merkezi ısıtma sistemi, lokal ısı ve sıcaklık kontrol cihazları da dahil ısı kullanım miktarına bağlı olarak maliyeti belirleyecek sistemler kullanılır.

Yönetmelik gereği, her dairenin tükettiği kadar ısı parası ödemesini sağlayan bir pay ölçer sistemi kullanması gerekmektedir.

Bunun için takılan her radyatöre pay ölçer takılarak dairenin bireysel bazdaki toplam ısı maliyetleri ortaya çıkar ve giderler bu şekilde hesaplanıyor. Böylelikle bir dairede oturan hane halkı kullanmış olduğu enerjinin parasını öder.

Tesisatda enerjinin kaynağı durumundaki kazanların doğru yerleşimlerinin yapılması gerek kullanım,gerekse güvenlik açısından çok önemlidir.

Binaların enerji performans yönetmeliği'ne göre kullanım alanı 2000 m2 ’yi geçen binalarda merkezi ısıtma yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Konutlarda Bireysel ve Merkezi Isıtma Sistemi

Konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretimi, daıtımı ve tüketiminin aynı baımsız bölüm içerisinde yapılmasına bireysel ısıtma denir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ise, aynı amaçlarla ısı üretimi ve daıtımı baımsız bölümlerin dıında merkezi olarak yapılmakta, ısı tüketimi ise bağımsız bölümlerin içerisinde olmaktadır.

Bireysel ısıtma cihazlarına örnek olarak; kombiler, kat kaloriferleri, sobalar, Şömineler, Şofbenler ve termosifonları verebiliriz.

Merkezi ısıtma sistemleri ise; kazanlar, brülörler, boylerler, genleşme tankları, otomatik kontrol tertibatı ve elektrik panoları, kollektörler, pompalar, karışım ve balans vanaları, bacalar gibi komponentlerden oluşurlar.

Sıcak sulu sistemler ceşitli kriterlere göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

a. Dolaşım şekline göre; doğal dolaşımlı, pompalı

b. Uygulama büyüklüğüne göre; kat kaloriferi, merkezi blok ısıtması, bölgesel ısıtma.

c. Genleşme kabına göre; açık veya kapalı genleşme kaplı.

d. Boru tesisatına göre; tek borulu, cift borulu

e. Dağıtım ve toplama bicimine göre; alttan dağıtma ve toplama, üstten dağıtma alttan toplama,üstten dağıtımüstten toplama,döşemeden ısıtma gibi

Bireysel Sistemlerin Avantajları :

Son kullanıcı istediği konfor şartlarını diğer kullanıcılardan bağımsız olarak kendisi belirleyebilir.

Son kullanıcı cihaz seçimini kendisi yapabilir.

Gaz dağitım şirketine karşı her kullanıcı kendisi sorumludur. Ortak kullanımdan dolayı oluşan ödeme sorunları yoktur.

Isıtma tesisatındaki problemler nedeniyle merkezi sistemlerde olduğu gibi, bazı dairelerin yeterince ısınamamalarına rağmen diğer dairelerle aynı yakıt parasını ödemeleri mecburiyeti gibi bir sorun yoktur.

Tesisattaki problemler daire sahibinin inisiyatifinde daha hızlı giderilebilir.

Son kullanıcı konutta kullanmadığı odalar ve evde bulunmadığı zamanlar için yakıt parası ödemez.

Son kullanıcı bireysel faturalama nedeniyle enerji tasarrufuna daha fazla dikkat edebilir.

Yakıt masraflarının apartman yönetimince tek elden takibi ve tahsilatı gerekli değildir. Isıtma sisteminin işletme, bakım ve onarım takibinin apartman yönetimince yapılmasına gerek yoktur.

Isı üretimi, dağıtımı ve tüketimi aynı daire içerisinde olduğundan, üretim ve dağıtım ısı kayıpları azdır.

Isı dağıtımı aynı daire içerisinde olduğundan, merkezi sistemlerde olduğu gibi kollektörde ve kolonlarda hidrolik dengeleme (balanslama) kayıpları yoktur.

Kazan dairesine gerek yoktur, binada daha fazla yer imkanı salar. Yaygın olarak kullanılan hermetik kombilerde bacaya gerek yoktur. Bireysel sistem az yer kaplar ve montajı kolaydır.

Kaskat Sistem

Merkezi Sistemlerin Avantajları :

Doğalgaza dönüşüm yapılması durumunda ya da modernizasyonda tadilatlar sadece kazan dairesinde olacaktır.

İşletme bakım ve arıza giderme, apartman sakinlerinden bağımsız olarak yönetim tarafından her zaman yaptırılabilir ve sadece kazan dairesi meşgul edilir.

Ekipman kazan dairesinde olduğundan, ses, gürültü, koku, duman v.b. rahatsızlık veren faktörler apartman sakinlerinden uzaktadır. Daireler içerisinde gaz dağıtımı ve ısıtma cihazı olmadığından, can ve mal güvenliği açısından risk daha azdır.

Hermetik kombi bacalarının dış cephede görüntü kirliliği yaratması, bacalardan çıkan duman gazlarının diğer daireleri rahatsız etmesi ve dış cephe boyasını karartması gibi sorunlar yoktur.

Baca mesafeleri kombilerden daha fazladır.

Katlar ve daire duvarları arasında ısı izolasyonunun olmadığı durumlarda, bireysel sistemlerde olduğu gibi komşu dairelerin kombilerinin çalışmamasından dolayı ısı kayıplarının ve yakıt tüketiminin artması, soğuk döşemelerin ve duvarların konforu bozması gibi sorunlar yoktur.

Bireysel sistemlerde, mahal ısıtma ihtiyacının az olduğu dönemlerde ve küçük dairelerde, kombinin modülasyon aralığı dışında kalan düşük mahal ısıtma talebi ve sıcak su ısıtmasına göre belirlenmşi yüksek kombi kapasitesi nedeniyle uzun dur-kalk çalışma süreleri ile bundan kaynaklanan kayıp artışları söz konusu olabilir. Merkezi sistemler bu açıdan daha avantajlıdır.

Sıcak su konforu bireysel sistemlerde olduğu gibi sınırlı değildir.

Çok kazanlı sistemlerle yedekleme yapılarak işletme sürekliliği sağlanabilir.

Isı payölçerler yardımı ile işletme masrafları dağılımı daha kolay yapılabilir, tasarruf bilinci teşvik edilebilir.

Dönüşümlerde ve modernizasyonda alternatif enerji kaynakları gibi daha fazla sayıda seçeneğin değerlendirilmesi imkanı vardır.

Ekonomik ömrü daha fazladır.

İlk yatırım maliyeti, işletme giderleri ve amortisman giderlerinden oluşan toplam maliyeti çok daireli binalarda daha azdır.kynkhttp://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/b567b1729fc2633_ek.pdf