Sıhhi Tesisat Projeleri |Mekanik Tesisat Projeleri

VAZİYET PLANI VE KESİT

Sıhhi tesisat projesinde, binanın bulunduğu mahalde varsa belediye kanalizasyon şebekesi ve yağmur suyu kanalı bağlantı durumu ve kotu belirtilmeli, yoksa öngörülen sızdırmaz fosseptik yeri, bağlantı durumu ve kotu belirtilmelidir. Birden fazla bina varsa, veya binada birden fazla rögar çıkışı varsa, rögarlarbirbiri ile irtibatlandırılıp, eğime uygun olarak kanala ya da fosseptiğe ana rögarla birleştirilmiş halde verilmelidir. Şebeke suyu hattı parsel girişi ile su sayaçları yeri vaziyet planında gösterilmelidir.

TEMEL PLAN

- 1/50 ölçekte çizilecek, 0,2 mm çizgi kalınlığında çizilecek ve kullanılan yazı 0,4 mm olacaktır.

- Temel planında rögarlar, pis su boru yerleşimleri, kanal bağlantıları kotlarıyla birlikte gösterilecektir.

- Mekanik tesisat pis su boru toplama ve rögar dağılımı yapılırken, deprem hatılları üzerine rögar çizilmeyecek, rögarlar arası geçişler hatıllara zarar vermeyecek en kısa yoldan (çapraz geçiş olmadan) geçmesine dikkat edilecektir.

- Pis su kolonları ve rögarlar numaralandırılacak ve pis su boru eğimleri belirtilecektir.

- Rögar kotları belirtilecek ve rögarlar ölçülendirilecektir.

- Kanalizasyon kot ölçüsü belediyeden alınacak, eğer temin edilemiyorsa yerinde tetkik edilecektir.

KAT PLANLARI

Tüm kat planlarında 1/50 ölçek kullanılacaktır. Büyük projelerde, ıslak hacimleri ayrıca 1/50 detaylandırılmak şartıyla 1/100 kullanılabilir. Mimari projeyi ilgilendiren detaylar, mimari tefrişler çizilmeyecektir. ( Islak hacim kapı açılış yönleri belirtilecektir.) Mahal adları mimariye uygun olarak yazılmalıdır.

BODRUM KAT

- Pis su kolon hatları numaralandırılacaktır.

- Pis su boru tesisatları yanına yükleri SB olarak ve çapları mm olarak yazılacaktır..

- Pis su boru hatlarında ters akış engellenmelidir.

- Bodrum katta hidrofor dairesi ve su deposu tasarlanmış ise, yer süzgeci konularak rögara veya pis su çukuruna bağlantısı yapılmalıdır.

- Bodrum kat kotu kanal kotundan altta kalıyorsa, bodrum katta bulunan ıslak hacimlerin pis su bağlantıları pis su çukurunda toplanmalı ve 2 “ galvaniz boru ile ana rögara iletilmelidir. Pis su çukuru ölçülendirilmeli ve pissu pompasının basınç ve debi değerleri belirtilmelidir.

- Pis su boru hatlarının eğimleri belirtilmelidir

ZEMİN – NORMAL KAT

- Tesisat bölümlerine yerleştirilen cihazların aks ölçüleri verilecektir.

- Yapının ana temiz su tesisat borusundan branşman ayrılma ile daireye verilen temiz su tesisat borusuna ana giriş vanası konulacaktır

- Dairelerdeki MB hesap değeri cinsine göre belirlenen toplam yük, ana su şebeke hattına bağlantı çapını belirleyecektir.

- Su sayaçlarının tasarlandığı alana yer süzgeci konulmalı ve en yakın pis su hattına ya da rögara bağlantısı yapılmalıdır.

- Sıcak kullanım suyu üreten cihazın soğuk su girişine vana konulacaktır.

- Pis su tesisat dağılımında ters akış olmamasına dikkat edilecektir.

- Cihazların pis su tesisat boru bağlantıları 45° açı ile olmalıdır.

- Daire içi pis su tesisat çıkışının, ana kolona bağlantısında çift çatal bağlantıdan kaçınılarak, kolona ayrı ayrı bağlanması önerilir.

- Ana pis su tesisat borularının toplanması zemin katta tasarlanmış ise, her pis su kolon inişi rögara yapılacaktır. Kolon rögar bağlantısı açık dirsekle yapılmalıdır.

- Yapıda içinden tesisat hattı geçen ışıklık varsa, yer süzgeci konulmalıdır.

- Yağmur borularında ve ya pis su borularında oluşacak deplasmanın yönü ve yeri (taban-tavan) belirtilerek çizimde gösterilmelidir.

- Çatı katta pis su borularının havalandırması yapılmalı ve havalandırmaşapkaları gösterilmelidir.

- Teras çatılarda yağmur süzgeçlerinin yağmur borusuna bağlantısı yapılmalıdır.

- Banyoda bacalı ısıtıcı cihaz kullanımı yasaktırelektrikli ısıtıcı kullanılması gerekmektedir.

KOLON ŞEMASI

- Kolon şeması, kat planında tasarımı yapılıp çizilen mekanik tesisat proje çiziminin dikey kesitte çizilmesidir. Düşey ölçüler ölçekli, yatay ölçüler ölçeksizdir ve düşey ölçüler için ölçek 1/50 veya büyük projelerde 1/100 olmalıdır.

- Kat planı mekanik tesisat cihaz ve boru tesisat bağlantı sırası kolon şeması ile aynı olmalıdır.

- Temiz su borularının yanına MB veya YB olarak yükleri ve çapları, pis su borularının yanına SB olarak yükleri ve çapları yazılmalıdır.

- Kolon şemasına; net kat yükseklikleri, kat adedi ( bodrum, zemin, 1. kat, 2. kat … ), taban döşeme kalınlığı, döşeme kalınlığı, su basmanından itibaren katların kot yükseklikleri mimari projeden alınarak işlenmelidir.

- Döşeme – tavan paralel iki çizgi olarak çizilecektir.

- Su sayaçları, hidrofor, rögarlar, pis su kolon hatları, temiz su tesisatı kolon hatları, yangın tesisatı kolon hatları kat planı akış şemasına uygun olarak ve yükseklikleri aslına uygun olarak ölçekli çizilecektir.

- Banyo döşemesi, düşük döşeme ise mekanik tesisatı yapılan cihaz ve ekipmanların çizim alanı kadar olan bölüm 40 cm düşük döşeme olarak çizilecektir. İleride olası bir su kaçağını tahliye etmek için düşük döşeme içine bir yer süzgeci tasarlanması tavsiye edilir.

- Pis su kolon hatları numaralandırılacaktır.

- Temizleme kapakları gösterilmelidir.

- Rögarlar numaralandırılacak ve kotlarıyla birlikte ölçüleri belirtilecektir.

- Temiz su tesisat hatları duvardan geçmesi durumunda tabandan 110 cm yüksekte, kapı ve holden geçmesi durumunda döşeme altında gösterilecektir.

- Temiz su tesisat hatlarında daire içi kesme vanaları gösterilecektir.

- Pis su boruları çatıya kadar çıkartılıp, havalandırma şapkaları gösterilmelidir.

- Pis su çukuru ölçülendirilmeli, pompa basınç ve debi değerleri yazılmalıdır.

Pis su çukuru 2” galvanizli boru ile rögara bağlanmalıdır.

- Balkonlara yer süzgeci konulacak ve yağmur suyu hattına bağlanacaktır.

- Yağmur suyu hatlarına pis su tesisat bağlantısı yapılmayacaktır.

- Yağmur boruları kolon şemasının sağ veya sol tarafında çizilecek ve kolon numaraları ile boru çapları yazılacaktır

kaynak:https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/statik_sayfa_ekleri/b1b2140bfe36347_ek.pdf