Sıhhi Tesisat

İnsanlar sahip olduğu yapılarda kaliteli, güvenli, malzemesi ve işçiliği iyi, deneyimli kişiler tarafından yapılmasını ister ve haklı olarak iyi hizmet beklerler. Böylelikle yapılarınız için tesisat mühendisliği büyük önem arz etmektedir. Tesisatın hangi çeşidi olursa olsun her gün kendini yenileyen ve geliştiren önemli bir uzmanlık alanıdır. Başlangıç olarak bir yapının tesisat projeleri ön çalışmalarında,bir mimar ile birlikte projelerin boru geçiş yerleri, cihazların yerleşimi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan pis suyun atılması, atık suyun temizlenmesi, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını da içerir. Sıhhi tesisat hizmet alanı bir altyapı olduğu için deneyimli firmaların; alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmalıdır. Çünkü sonradan çıkacak bir arıza sebebiyle binanız hasar görebilir.

Aşağıdaki sıhhi tesisat ile ilgili hizmet alanlarımıza tıklayarak yaptığımız işleri görebilirsiniz.


Vitrifiye Montaj, Gömme Rezervuar, Su Tesisatı, Atık Su Tesisatı

Sıhhi ve Mekanik Tesisat İstanbulda sıhhi tesisat

Tesisat Sistemi

Sıhhi ve Mekanik TesisatSıhhi tesisat nedirTemiz suyun doğru bir şekilde kullanım yerlerine kadar ulaşmasını, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına atılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat denir.

Cihazların sayısı, elde edilen suyun miktarı ve basınç açısından doğru bir sistem kurulması gerekmektedir. Gerekli durumlarda ise suyun depolanması sağlanmalıdır.

Tesisat Sistemlerinde; Temiz su sağlanabilmesi için suya hiç bir şekilde başka bir sıvının karışmamasına önemle dikkat edilmesi gerekir.

Uzun ömürlü bir tesisat için kaliteli boru ve donatım malzemeleri deneyimli, uzman kişiler tarafından seçilmesidir.

Atık Su Drenaj Tesisatında; sisteminin kirlenmemesi, tıkanmaması ve katı atık birikimlerinden dolayı zarar görmemesi için korunmalıdır.

Tesisat Boru montajında dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar

1-Boru Bacaları ve Tesisat Bacaları: Yapılar, geneli itibari ile uzun ömürlüdür. Bu yüzden tesisat hizmetlerinde boruların kalitesi ve işçilik önem arz etmektedir. Uzun yıllar sonunda her hangi bir problemle karşı karşıya kalmamak için yapının mimari aşamasında su borularına kolaylıkla ulaşılması için Sıhhi ve Mekanik Tesisat Firması olarak; yılların verdiği deneyim sonucunda gerekli önlemleri en baştan almaktayız.

2- Tesisatta güzel görünüm ve Estetiklik: Borular iki şekilde uygulama yapılabilir. Birincisi açıkta döşenebilir ikincisi ise ankastre (gömme) yapılarak döşenebilir. Sıhhi ve Mekanik Tesisat firması olarak ikinci uygulamayı tercih ediyoruz. Çünkü açıkta olan her ne kadar güzel döşenirse döşensin zamanla kirleneceğinden görüntü açısından güzel görünmeye bilir.

3- Tesisatta Gürültüyü Önleme: Su kullanılmaya başlandığında, suyun hızı doğrultusunda yapılan tesisatın içinden gürültü gelmeye başlar. Bunun nedeni ise; tesisatın bir noktasında hava ve su akışı oluşur ve ses çıkarır. Böylelikle ardı ardına rezervuarda, arızalı ya da contası gevşek musluklarda ve su sayaclarında titreşimler başlar. Bu gürültüleri ve sesleri önlemek için boru, kelepçe veya konsol arasına yumuşak maddeler koyarız.Böylece sesler büyük ölçüde azaltırız. Varsa musluklarda bulunan gevşek contalar değiştiririz. Diğer bir önlem metodumuz ise; suyun akış hızını azaltarak basınç düşürücüler kullanırız.

4- Donmuş Boruları Açma İşlemi: Yalıtılmış boru en doğru karar olmakla birlikte bu borularda donma olayı daha geç oluşur. Genleşerek büzüşmesi az olur. Fakat havaların çok soğuk olması ile birlikte suyun donmasını engelleyemez. Su sıvı halden katı hale geçerken hacmi artacağından dondan ötürü boru en zayıf yerinden patlamaya başlar. Bu yüzden yalıtılmış boru kullanma tercih sebebimizdir.

5- Tesisatta Aşırı Basıncı Düşürme: Basıncın yükselmesi borunun patlamasına neden olur. Suyun şiddeti akış hızı orantılıdır. Basıncın önlenmesi için boruların çapları iyi hesap edilmesiyle suyun hızı azaltılır. Aşırı basıncı düşürmek için basınç düşürme vanaları kullanılır. Lastikten musluk contası kullanılmamalıdır. Armatürlerden önce hava cebi yapılarak önlenebilir.

6- Tesisatta Eğim: Zaruri bir durumla karşılaşınca birden çok noktaya da eğim verilebilir. Eğimin doğrultusu su sayacıdır. Yatay boruların uzunluğuna ve mesafeye göre eğim hesap edilerek verilir.

7- Tesisatta Su Dağılımı: Su şebekesindeki su basıncı binalar için yeterli olabilir. Fakat yüksek yapılarda üst katlara su çıkmaması durumunda basınç arttırıcı ek sistemler kullanılır. Örneğin su deposuna, besleme hattı bağlanır. Bağlı bulunan hidroforlar ile su basıncı, yapının kat sayısına ve daire sayısına göre arttırılarak istenilen basınçta su akması sağlanır.

Boruların ve Dağıtım Sistemlerinin Sterilize Edilmesi
Sıhhi ve Mekanik TesisatSıhhi tesisat, Boruların sterilize edilmesi
Boru ve Dağıtım sistemleri kullanılmaya başlamadan önce dezenfekte edilmelidir.

Konutlarda ve ticaret binalarında, boru hatlarında ve dağıtım sistemlerinde yeni tesisat ilk kez devreye girdiğinde dezenfekte edilmelidir..

İçme suyu dağıtım borularının iç duvarlarında aşırı mikrobik büyüme tehdidi, su dağıtım yetkililerinin önemli bir sağlık endişesidir. Biyo kirlenme - yaygın olarak biyo-film olarak bilinen bir organik bakteri topluluğunun geliştirilmesi, mikro organizmalar ve bunların salgılarından oluşur. Hemen hemen her su dağıtım sisteminde bulunur ve kontrolsüz halk sağlığına tehdit oluşturabilir. Biyo-filmler su dağıtım borularının iç duvarlarına ve bakırın katmanlarına, diğer taraftan da boru üzerindeki aşınmış yüzeylerin en üstünde bulunurlar. Bakteri topluluğu besin maddelerini, mikropları ve suda bulaşan patojeni yakalar ve nihayetinde neredeyse geçilmez bir malzeme oluştururlar. Kendisini boru hattı duvarlarına bağladıktan hemen sonra, organizma kendi üzerine inşa etmeye başlar, tabaka üzerine kat katar, plak benzeri bir kaplama oluşturur. Biyo-filmin büyümesinin başlangıcı, boru hattı veya dağıtım sistemi yeni olduğunda kir, yabancı madde, inşaat malzemeleri boruları ve işçilerden gelen bakteriler ile inşaat aşamasında ortaya çıkan çevre nedeniyle başlayabilir. Boruya servis yapılırsa veya onarılırsa ek kirlenme meydana gelebilir. Yeni bir boru hattı veya sıhhi tesisat sistemi devreye sokulduğunda veya onarıldığında, boru tesisatının tamamen temizlenmesi son derece önemlidir.

Su Deposu Temizliği ve Boru Dezenfeksiyonu

Yerel, Ticari ve Endüstriyel su sistemleri, yerel su tedarik sistemlerinden beslenen özel su depolama tanklarından beslenir. Kirlenmiş veya kirli su potansiyel olarak çok ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturmaktadır, kötü korunan su depolama tankları önemli katkıda bulunan bir faktördür. Tüm su depoları ve ilgili boru hatları, yerel ve Uluslararası standartlara uygun olarak düzenli olarak kontrol edilmeli, muhafaza edilmeli, temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bakteri üremesi için mevcut besin maddelerini azaltmak için su sistemleri temiz tutulmalıdır. Kir, organik madde veya diğer döküntülerin birikmesini önlemek için düzenli görsel denetimler en az her ay yapılmalıdır. Bir su spreyi veya aerosol oluşturan tüm su sistemleri ve Spa havuzları, Legionella bakterileri kontaminasyonu riskini en aza indirgemek için arıtılmalı ve muhafaza edilmelidir.
Kullanılan herhangi bir dezenfeksiyon yöntemleri ile birlikte, evdeki sıhhi tesisat (sıcak ve soğuk) su sistemleri içinde lezyonella kirliliğinin azaltılması için öneriler şunlardır :

Su sistemleri (sıcak ve soğuk su), çıkışlarda ölçülen 5 dakika boyunca (en az 60 ° C) 70 ° C'den daha düşük su ile yıkanmalıdır.
Su sistemleri (sıcak ve soğuk su) en az altı ayda bir 70 ° C'den az su ile 5 dakika boyunca temizlenmelidir Tüm su sistemini düzenli olarak yıkayın (en azından üç ayda bir)