Sıhhi Tesisat Projelendirme

İnsanlar sahip olduğu yapılarda kaliteli, güvenli, malzemesi ve işçiliği iyi, deneyimli kişiler tarafından yapılmasını ister ve haklı olarak iyi hizmet beklerler. Böylelikle yapılarınız için tesisat mühendisliği büyük önem arz etmektedir. Tesisatın hangi çeşidi olursa olsun her gün kendini yenileyen ve geliştiren önemli bir uzmanlık alanıdır. Başlangıç olarak bir yapının tesisat projeleri ön çalışmalarında,bir mimar ile birlikte projelerin boru geçiş yerleri, cihazların yerleşimi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan pis suyun atılması, atık suyun temizlenmesi, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını da içerir. Sıhhi tesisat hizmet alanı bir altyapı olduğu için deneyimli firmaların; alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmalıdır. Çünkü sonradan çıkacak bir arıza sebebiyle binanız hasar görebilir.

Aşağıdaki sıhhi tesisat ile ilgili hizmet alanlarımıza tıklayarak yaptığımız işleri görebilirsiniz.


Vitrifiye Montaj, Gömme Rezervuar, Su Tesisatı,ve Atık Su Tesisatı

Sıhhi ve Mekanik Tesisat| İstanbulda sıhhi tesisat

Tesisat Sistemi

Sıhhi ve Mekanik Tesisat|Sıhhi tesisat nedirTemiz suyun doğru bir şekilde kullanım yerlerine kadar ulaşmasını, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına atılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat denir.

Cihazların sayısı, elde edilen suyun miktarı ve basınç açısından doğru bir sistem kurulması gerekmektedir. Gerekli durumlarda ise suyun depolanması sağlanmalıdır.

Tesisat Sistemlerinde; Temiz su sağlanabilmesi için suya hiç bir şekilde başka bir sıvının karışmamasına önemle dikkat edilmesi gerekir.

Uzun ömürlü bir tesisat için kaliteli boru ve donatım malzemeleri deneyimli, uzman kişiler tarafından seçilmesidir.

Atık Su Drenaj Tesisatında; sisteminin kirlenmemesi, tıkanmaması ve katı atık birikimlerinden dolayı zarar görmemesi için korunmalıdır.

Tesisat Boru montajında dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar

1-Boru Bacaları ve Tesisat Bacaları: Yapılar, geneli itibari ile uzun ömürlüdür. Bu yüzden tesisat hizmetlerinde boruların kalitesi ve işçilik önem arz etmektedir. Uzun yıllar sonunda her hangi bir problemle karşı karşıya kalmamak için yapının mimari aşamasında su borularına kolaylıkla ulaşılması için Sıhhi ve Mekanik Tesisat Firması olarak; yılların verdiği deneyim sonucunda gerekli önlemleri en baştan almaktayız.

2- Tesisatta güzel görünüm ve Estetiklik: Borular iki şekilde uygulama yapılabilir. Birincisi açıkta döşenebilir ikincisi ise ankastre (gömme) yapılarak döşenebilir. Sıhhi ve Mekanik Tesisat firması olarak ikinci uygulamayı tercih ediyoruz. Çünkü açıkta olan her ne kadar güzel döşenirse döşensin zamanla kirleneceğinden görüntü açısından güzel görünmeye bilir.

3- Tesisatta Gürültüyü Önleme: Su kullanılmaya başlandığında, suyun hızı doğrultusunda yapılan tesisatın içinden gürültü gelmeye başlar. Bunun nedeni ise; tesisatın bir noktasında hava ve su akışı oluşur ve ses çıkarır. Böylelikle ardı ardına rezervuarda, arızalı ya da contası gevşek musluklarda ve su sayaclarında titreşimler başlar. Bu gürültüleri ve sesleri önlemek için boru, kelepçe veya konsol arasına yumuşak maddeler koyarız.Böylece sesler büyük ölçüde azaltırız. Varsa musluklarda bulunan gevşek contalar değiştiririz. Diğer bir önlem metodumuz ise; suyun akış hızını azaltarak basınç düşürücüler kullanırız.

4- Donmuş Boruları Açma İşlemi: Yalıtılmış boru en doğru karar olmakla birlikte bu borularda donma olayı daha geç oluşur. Genleşerek büzüşmesi az olur. Fakat havaların çok soğuk olması ile birlikte suyun donmasını engelleyemez. Su sıvı halden katı hale geçerken hacmi artacağından dondan ötürü boru en zayıf yerinden patlamaya başlar. Bu yüzden yalıtılmış boru kullanma tercih sebebimizdir.

5- Tesisatta Aşırı Basıncı Düşürme: Basıncın yükselmesi borunun patlamasına neden olur. Suyun şiddeti akış hızı orantılıdır. Basıncın önlenmesi için boruların çapları iyi hesap edilmesiyle suyun hızı azaltılır. Aşırı basıncı düşürmek için basınç düşürme vanaları kullanılır. Lastikten musluk contası kullanılmamalıdır. Armatürlerden önce hava cebi yapılarak önlenebilir.

6- Tesisatta Eğim: Zaruri bir durumla karşılaşınca birden çok noktaya da eğim verilebilir. Eğimin doğrultusu su sayacıdır. Yatay boruların uzunluğuna ve mesafeye göre eğim hesap edilerek verilir.

7- Tesisatta Su Dağılımı: Su şebekesindeki su basıncı binalar için yeterli olabilir. Fakat yüksek yapılarda üst katlara su çıkmaması durumunda basınç arttırıcı ek sistemler kullanılır. Örneğin su deposuna, besleme hattı bağlanır. Bağlı bulunan hidroforlar ile su basıncı, yapının kat sayısına ve daire sayısına göre arttırılarak istenilen basınçta su akması sağlanır.

Image Alignment 580x300
Look at 580×300 getting some caption love.

The image above happens to be centered. The caption also has a link in it, just to see if it does anything funky.

Image Alignment 150x150
Itty-bitty caption.

The rest of this paragraph is filler for the sake of seeing the text wrap around the 150×150 image, which is left aligned.

As you can see the should be some space above, below, and to the right of the image. The text should not be creeping on the image. Creeping is just not right. Images need breathing room too. Let them speak like you words. Let them do their jobs without any hassle from the text. In about one more sentence here, we’ll see that the text moves from the right of the image down below the image in seamless transition. Again, letting the do it’s thang. Mission accomplished!

And now for a massively large image. It also has no alignment.

Image Alignment 1200x400
Massive image comment for your eyeballs.

The image above, though 1200px wide, should not overflow the content area. It should remain contained with no visible disruption to the flow of content.

Image Alignment 300x200
Feels good to be right all the time.

And now we’re going to shift things to the right align. Again, there should be plenty of room above, below, and to the left of the image. Just look at him there… Hey guy! Way to rock that right side. I don’t care what the left aligned image says, you look great. Don’t let anyone else tell you differently.

In just a bit here, you should see the text start to wrap below the right aligned image and settle in nicely. There should still be plenty of room and everything should be sitting pretty. Yeah… Just like that. It never felt so good to be right.

And that’s a wrap, yo! You survived the tumultuous waters of alignment. Image alignment achievement unlocked!

Leave a Reply