Sanayi ve Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı

İlk kural olarak yetki belgesine sahip firmalar tarafından yapılmalıdır. Diğer husus ise; alanında tecrübeli, yıllara dayanan bilgi ve birikim sahibi firmalar seçilmelidir. Firmamız bu konuda bir çok tesislerde iş yaparak sektöründe kendi kanıtlamış bir firmadır.

Endüstriyel Doğal Tesisatında; doğalgaz tüketimin yapılacağı tesislerde öncelikle işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı kalınarak doğalgaz tesisatını projelendirme işlemini yapmaktayız.

Doğalgaza dönüşüm işlemi, ihtiyaç duyulan gaz debisine ve basıncına uygun ayarlanır. Tesisat işlerimizde; bileşenler ve cihazlar TS, EN, ISO, IEC standartlarından göre seçme işlemi yaparız. Mevcut kazan ve yakıcı(brülör) durumuna, kazan dairesi ve havalandırılması ile emniyet sistemine ve baca gibi esas unsurları baz alırız. Montajı yapılacak doğalgaz hattı, ihtiyaç duyulan Gaz Teslim noktalarından alarak tesisat için Teknik Şartname'ye uygun olarak tasarımına geçeriz.

Endüstriyel Tesisler için sırasıyla:

-Gaz debisi ve basınç değerleri tespit edilir.

-Bu tespitlere göre boru hattı tasarımı yapılır.

-Tesiste bulunan Yakıcı Cihazların tipi ve yaşı dikkate alınır. Ya da Kapasiteye uygun Yakıcı Cihazların’’ seçimi yapılır.

-Kazan dairesinin konumu ve havalandırılması teknik şartnamelere göre baz alınır.

-Bacalar şartnameye göre düzeltilir ya da gerekli ise yeniden yapılır.

-Tesisin emniyeti ve uzun ömürlü olması için, standartlara uygun malzeme alınır ve alanında uzman ekip arkadaşlarımız gönderilerek hizmetimiz gerçekleştirilir.

Gaz teslim noktası tesis için gerek duyulan gaz debisi, gaz basıncı veya bölgedeki doğal gaz hattının çelik veya PE olmasına göre değişkenlik gösterir.

Gaz Teslim Noktaları Şunlardır:

- İstasyon (PE hattan beslenen)

- İstasyon (Çelik hattan beslenen)şeklinde olabilir.

- Servis kutusu

Güzergah Seçimi:

Boru hattının mekanik hasar ve aşırı gerilime maruz kalmayacağı emniyetli yerlerden geçirilmesine dikkat edilir. Boru hatları yakıt depoları, drenaj kanalları, kanalizasyon, havalandırma bacası, asansör boşluğu ve yangın merdivenleri gibi yerlerden kesinlikle geçirmemekteyiz. Yeraltındaki gaz boruları diğer borulara ve binalara yeterli emniyet mesafesinden geçirilir. Boru hattının, geçiş noktalarında oluşabilecek mekanik zorlanmalara karşı esnek bağlantı elemanşarı kullanılır.

a) Gaz boru hattı çelik kılıf içine alınmalı,

b) Kılıf borusu için de kaynaklı ekler kullanılmamalı,

c) Bu yerlerde hiçbir yardımcı boru elemanı tesis edilmemeli,

d) Korozyon tehlikesi sıfıra indirilmeli,

e) Uygun havalandırma düzeneği oluşturulmalıdır.

Sayaç Seçimi:

Tesiste gerekli sayaç büyüklüğünü belirlemek için şu iki faktör önem arz etmektedir;

1-Tesis için gerekli maksimum gaz debisi.

2-Sayacın bulunduğu hattaki minimum gaz basıncı dikkate alınır.


Buhar Tesisatı: Buhar çeşitli amaçlarla çok yaygın olarak kullanılan bir akışkandır. Buharın ana kullanım alanları 1-Endüstriyel , 2- Isıtma , 3- Termik santral-lerde elektrik üretimidir. Sadece ısıtma amacıyla buhar kullanımı artık terk edilmiştir. Ancak özel durumlarda ısıtmada buhar kullanılmaktadır. Bu nedenlerin en önemlisi ısıtma yapılan bölgede büyük kot farkının bulunmasıdır. Kazan üzerinde statik basıncın çok yüksek olması nedeniyle bu durumlarda sıcak veya kızgın su kullanılamaz veya ekonomik olmaktan çıkar.
Endüstride buhar kullanımında tercih nedenleri şöyle sıralanabilir :

1. Yüksek akışkan sıcaklıklarına çıkmak mümkündür.

2. Isı geçiş yüzeylerinde sıcaklık sabittir. Buhardan ısı çekişi genellikle doymuş buharın yoğuşmasıyla gerçekleşir. Bu işlem sabit sıcaklıkta gerçekleştiğinden bütün ısıtma yüzeyi boyunca buhar tarafının sıcaklığı sabittir.

3. Sıcaklık kontrolunu çok hassas biçimde gerçekleştirmek mümkündür. Söz konusu sabit yoğuşma sıcaklığı buharın basıncına bağlıdır. Basınç kontrolu yoluyla proses sıcaklığını çok hassas olarak kontrol etmek mümkündür.

4. Büyük miktarda ısı enerjisini küçük bir kütle ile taşımak mümkündür.

5. Buhar hijyenik , tamamen saf bir maddedir. Bu nedenle özellikle gıda endüstrisinde vazgeçilmez bir dezenfeksiyon ve proses elemanıdır. Buharsız gıda endüstrisi düşünülemez.
Yukarıda sayılı nedenlerle buhar gıda , kimya , petrokimya , tekstil endüstrisinde geniş ölçüde kullanılır.


Buharın dezavantajları ise :

1. Buhar tesisatında korozyon riski fazladır.

2. Kondens hattının oluşturulması ve işletmesi zor ve pahalıdır.

3. Buhar dağıtım hatları belirli bir eğime sahip olmalı ve içinde kondens birikmemelidir.


Kızgın Yağ Tesisatı:

Kızgın yağ kazanları; Deri, Kağıt, Tekstil, Gıda, Kimya, Boya gibi sanayide sektörlerinde buhar kazanlarının yerine alternatif olarak üretilerek kullanılmaktadır.

1. Basınç Testi: Kızgın yağ kazanı ve bütün tesisat kazanın proje test basıncında termik yağ ile veya hava ile basınç testine tabi tutulur. İşlem bittiğinde ise hava tamamen boşaltılmalıdır.

2. Termik Yağ Doldurma: Tesisatta hava oluşumunu engellemek için tesisin en alt noktasından dolum pompası vasıtası ile sisteme termik yağ basılmaya bağlanır. Bu esnada hava tahliye vanaları açıktır. Borulardan hava tahliyesi bitip yağ gelmeye başlayınca vanalar kapatılır. Termik yağ genleşme tankı yarısına kadar doldurulur. Sürkilasyon pompası yağ soğuk vaziyette en az 2 ila 3 saaat çalıştırılarak sistemde olması muhtemel havanın tahliyesi sağlanır.

3. Devreye Alma: Termik yağ sıcaklığı basamak basamak arttırılarak devreye alma gerçekleştirilmelidir. Özellikle 90 derece ve 130 derece aralığı çok önemlidir. İlk çalıştırmada kızgın yağ sıcaklığı 90 derece mertebelerine yavaş yavaş çıkartılmalıdır. 90 °C de en az yarım saat sabit sıcaklıkta çalıştırılmalı ve en fazla yarım saatte bir termik yağın sıcaklığı 10 derece arttırılarak 130 derece mertebelerine kadar yavaş yavaş sıcaklık yükseltilmelidir. Stabil çalışmanın olduğu, genleşme tankında hiç bir yükselmenin olmadığı görülene kadar 130 °C sabir sıcaklıta sistem çalıştırılmalıdır. Stabil çalışma görüldükten sonra sistem tasarlanan yağ sıcaklığına set edilir ve sistemin bu sıcaklıkta en az 2 saat çalıştırılması ve yağ seviyesinin kontrol edilmelisi gereklidir.

4. Termik Yağ Testi Nasıl Yapılmalıdır; Kızgın yağ sistemi soğukken, yağ sirkülasyon pompası 10 dakika çalıştırıldıktan sonra, dönüş hattındaki numune alma noktasından 3-5 sn biraz boşa yağ akıttıktan sonra, saydam bir numune kabına 1kg miktarlarında oda sıcaklığında termik yağ doldurularak yapılır. Yağın ilk çalıştırılmasında yapılan testte yağda gözle bir kirlilik tespit edilirse tüm yağ boşaltılmalı ve filtreden geçirilmelidir. knk:www.tsbenergy.com/dok/20151208__6975824237.pdf/p>

Basınçlı Hava:

Basınçlı hava, içinde biriktirdiği enerjiyi, (havayı) uzak noktalara ileterek ve basınç potansiyelinden mekanik enerjiye dönüştürür. Genellikle üretim sektöründe ve sık olmamakla beraber servis sektöründe de kullanılan bir enerji türüdür.

Sektör olarak; İmalat, prosses ve bakım endüstrilerinde, gemi, inşaat ve madencilik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

Nasıl Belirlenir: a-)Ana Boru b-) Boru Çapları c-) Hava Akış Hızı d-)Basınç Düşümü'dür.

Ana boru şebekesinden boruların çapları hesaplanırken, bu sisteme ileride yapılabilecek eklemelerde dikkate alınmalıdır. Bu eklemeler sırasıyla; kompresör eklenmesi, kullanılan havanın debi artması'dır. Basınç düşümü ise; uzun boru hatlarından kaynaklanmaktadır.

Yangın Sprin Hattı Otopark

Yangın Sprin Hattı Otopark

Boiler Sistem (Boyler Sistem)

Boiler Sistem

Merkezi Isı Sistemleri

Kaskat Sistem

Kazan Sistemleri

Doğalgaz-Yakıtlı-Kazan

Ve dahası... Lütfen ayrıntılı bilgi almak için hizmetler bölümümüzü inceleyiniz