Buhar Kazanı

Sanayi tesislerinin buhar ihtiyacını karşılamak için ve büyük hacimli merkezi sistemlerde ısıtma amaçlı kullanılırlar.

Konstrüksiyon olarak alev duman borulu ve su borulu olarak basınçlarına göre ise alçak basınçlı (0.5 Atü’den düşük) veya yüksek basınçlı (0.5 Atü’den yüksek) olarak imal edilirler. Basınçlı kaplar sınıfına girerler. Son zamanlarda basınçsız ve verimlerinin yüksek olmasından dolayı buhar jeneratörlerinin kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. MEGEBhttp://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/tesisat/moduller/merkezi_isitma_kazan_montaji.pdf


Buhar Tesisatı: Buhar çeşitli amaçlarla çok yaygın olarak kullanılan bir akışkandır. Buharın ana kullanım alanları 1-Endüstriyel , 2- Isıtma , 3- Termik santral-lerde elektrik üretimidir. Sadece ısıtma amacıyla buhar kullanımı artık terk edilmiştir. Ancak özel durumlarda ısıtmada buhar kullanılmaktadır. Bu nedenlerin en önemlisi ısıtma yapılan bölgede büyük kot farkının bulunmasıdır. Kazan üzerinde statik basıncın çok yüksek olması nedeniyle bu durumlarda sıcak veya kızgın su kullanılamaz veya ekonomik olmaktan çıkar.
Endüstride buhar kullanımında tercih nedenleri şöyle sıralanabilir :

1. Yüksek akışkan sıcaklıklarına çıkmak mümkündür.

2. Isı geçiş yüzeylerinde sıcaklık sabittir. Buhardan ısı çekişi genellikle doymuş buharın yoğuşmasıyla gerçekleşir. Bu işlem sabit sıcaklıkta gerçekleştiğinden bütün ısıtma yüzeyi boyunca buhar tarafının sıcaklığı sabittir.

3. Sıcaklık kontrolunu çok hassas biçimde gerçekleştirmek mümkündür. Söz konusu sabit yoğuşma sıcaklığı buharın basıncına bağlıdır. Basınç kontrolu yoluyla proses sıcaklığını çok hassas olarak kontrol etmek mümkündür.

4. Büyük miktarda ısı enerjisini küçük bir kütle ile taşımak mümkündür.

5. Buhar hijyenik , tamamen saf bir maddedir. Bu nedenle özellikle gıda endüstrisinde vazgeçilmez bir dezenfeksiyon ve proses elemanıdır. Buharsız gıda endüstrisi düşünülemez.
Yukarıda sayılı nedenlerle buhar gıda , kimya , petrokimya , tekstil endüstrisinde geniş ölçüde kullanılır.


Buharın dezavantajları ise :

1. Buhar tesisatında korozyon riski fazladır.

2. Kondens hattının oluşturulması ve işletmesi zor ve pahalıdır.

3. Buhar dağıtım hatları belirli bir eğime sahip olmalı ve içinde kondens birikmemelidir.